Expeditionsdisk AL 04

1 hylla
1 låda

Med runda profiler.